Rólunk

Alapítványunk elsősorban fiatalokkal foglalkozik, ezen belül is az un. Z generációval. A szervezet működésével igyekszik felkarolni a 18 -25 év közötti fiatalokat, a különböző generációk és etnikumok közötti társadalmi kapcsolatokat, a határ menti együttműködéseket, a Kárpát-medencei magyar-magyar ifjúsági kapcsolatok erősítését.

– Tevékenységeink közül kiemelkedőek a fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedését elősegítő programjaink (térségi karrier tanácsadások, E-karrier együttműködés illetve fiatalok szakmai gyakorlatának szervezése). 2022-től szeretnénk elindítani a fiatalok vállalkozóvá válását elősegítő kezdeményezésünket, melyet nemzetközi partnerszervezeteink segítségével szeretnénk Hajdu-Bihar megyében megvalósítani

– Büszkék vagyunk az erdélyi gyermekotthonokban végzett munkánkra. Az elmúlt 7 évben tucatnyi önkéntes program keretében közel kétszáz fiatal önkéntes munkáját koordináltunk ezen intézményekben. Az önkéntesek megtanulták a társadalmi szerepvállalás fontosságát, szellemi (korrepetálás, kézműves foglalkozások, szabadidő szervezés a gyermekek számára) és fizikai munkát (kertrendezés, takarítás, favágás, alapvető ház körüli felújítási munkák) végeztek a gyermekotthonokban. A Covid járvány miatt korlátozottabban, kisebb létszámban de folyatni tudtuk munkánkat 2021-ben és ezt tervezzük 2022-re vonatkozóan is.

– Alapítványunk számos önkéntest küldött Csángóföldre, a csángók lakta vidékekre, hogy iskolán kívüli magyar nyelvórákat, kézműves-, népzenei-, és hagyományőrző programokat szervezzenek ezen etnikum tagjainak, elősegítve ezzel nyelvállapotuk, hagyományaik, kultúrájuk megőrzését. Szervezetünk középiskolai és felsőoktatási tájékoztató körutakat szervezett a csángó falvak diákjainak, így ösztönözve a fiatalokat a magyar tannyelven történő továbbtanulásra.

– Részt vettünk a Csángóföldi Nyári Egyetem és a Csángóföldi Közgazdasági Kerekasztal megalapításában, a rendezvények társszervezőjeként veszünk részt a program kialakításában, több fiatal résztvevőt és előadót delegáltunk a rendezvényre.

– Határon túli együttműködés keretében táborokat és szabadidős rendezvényeket szervezünk az érmelléki hátrányos helyzetű magyar gyermekeknek.  Erdélyi partnerszervezetünkkel idén is meg tudtuk valósítani a rendezvényt, melyet jövőre is szeretnénk megrendezni. A projektet megterveztük és alternatív terveket dolgoztunk ki a Covid-19 helyzet adta kihívásokra.

– Alapítványunk kiemelten foglalkozik a fiatalokat érintő baleset-megelőzéssel. Munkánk elsősorban iskolai közlekedés-biztonsági oktatásra és kampányokra vonatkozik. Külön foglalkozunk a fiatalok drog és alkohol fogyasztási szokásainak veszélyeivel, az ebből származó közlekedési balesetek megelőzésével. Elsősorban Hajdu-Bihar megyében tartunk közlekedésbiztonsági rendezvényeket, de a határon túli magyar közösséggel együttműködve bihari és szatmári magyar középiskolákban is dolgozunk.

This post is also available in: angol